40 jarig jubileum

Tennisvereniging de Milsbeek viert op zaterdag 23 maart aanstaande haar veertig jaar bestaan. De vereniging is in 1979 opgericht en kende met name in de beginjaren een enorme bloeiperiode met zelfs een wachtlijst voor nieuwe leden. Destijds was er nog sprake van een heel eenvoudig clubgebouw, maar in de latere jaren werd er een prachtig nieuw clubhuis, “Op de Högte”, met kleedlokalen gebouwd, waarbij de toeschouwers een mooi overzicht hebben op de banen. Terwijl omliggende tennisverenigingen al jarenlang te kampen hebben met een flinke teruggang in ledenaantallen, is het ledenaantal van TV de Milsbeek de afgelopen jaren, na ook een aantal magere jaren, juist weer enorm toegenomen. Er is een grote aanwas van jeugdleden, die enthousiast deelnemen aan de tennislessen en aan de zogenaamde worldtour. Daarnaast nemen gemiddeld acht teams deel aan de voor- en najaarscompetitie, worden er clubkampioenschappen georganiseerd en kent het jaarlijkse open toernooi (Spanjers Tennis Open Milsbeek) ook een vrijwel maximale bezetting.

Twee jaar geleden zijn de tennisbanen volledig vernieuwd en binnenkort zal de Firma Megens een nieuw Led-verlichtingssysteem aanleggen, zodat de vereniging ook haar steentje bijdraagt aan duurzame energie.

De vereniging organiseert iedere dinsdagavond een tossavond, zodat ook nieuwe leden op een gemakkelijke manier een partij tennis kunnen spelen. Nieuwe leden zijn nog altijd van harte welkom (zij betalen het eerste jaar slechts de helft van de contributie). Alle relevante informatie is terug te vinden op de website: https://www.tvdemilsbeek.nl/

De vereniging is ook bijzonder blij met haar vele sponsors. De afgelopen jaren is dat aantal enorm toegenomen en regelmatig vinden er sponsorontmoetingen plaats op de club. TV de Milsbeek is dus ook na veertig jaar nog springlevend en energiek, waarbij de vereniging trots is op de vele leden, die zich op allerlei manieren inzetten om de club vitaal te houden!

Op zaterdag 23 maart zullen, tijdens de clubkampioenschappen, om 16.00 uur de jubilarissen worden gehuldigd en kijken we op een leuke en gepaste manier terug op de afgelopen veertig jaar. Hierbij zijn alle leden, oud-leden en andere geïnteresseerden van harte welkom.

Nieuws overzicht