Actuele stand van zaken

We hebben na alle nare berichten van de laatste tijd nu gelukkig weer iets positiefs te melden: het kabinet heeft de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus zoals bekend iets versoepeld. Jeugd t/m 18 jaar mag onder voorwaarden sporten vanaf 29 april; de overige maatregelen zijn verlengd t/m 19 mei.

De KNLTB heeft hiervoor vandaag een protocol opgesteld en dat is kortgesloten met het RIVM. Als vereniging zijn we verplicht om volgens dit protocol te werk te gaan en dat betekent dat we vandaag hierover deugdelijke afspraken met onze gemeente hebben gemaakt en dat we ons ook aan die afspraken moeten houden.

Dat betekent concreet voor onze vereniging het volgende: onze vereniging mag weer beperkt open voor tennissen en lesgeven aan jeugd t/m 18 jaar.

De nadere afspraken hierover:

1.   Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen tennissen. 
Onder begeleiding wordt verstaan het sporttechnisch kader, zoals trainers cq ouders met voldoende tenniservaring.

 2.   Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding samen tennissen met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.

 -      Douchen en omkleden op de sportlocatie is niet toegestaan, dit gebeurt thuis;

 -      Ouders/begeleiders brengen kinderen bij de ingang van de sportlocatie, niet op het veld/locatie zelf;

 -      Bij de sportactiviteiten mag geen “willekeurig” publiek aanwezig zijn; Ouders van de tennisjeugd, met tenniservaring, kunnen vanaf het terras toezicht houden;

 -      Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor kinderen nog steeds: niet komen maar thuis blijven;

 -      De gemeentelijke regels op het gebied van handhaving en toezicht zijn bindend.

Wat betreft de tennislessen voor de jeugd: Sport Events gaat op korte termijn hierover communiceren richting de leden cq ouders van jeugdleden die tennisles hebben. De startdatum zal zijn: vrijdag 8 mei.

Dat zijn de eerste stappen in de goede richting wat ons betreft. Uiteraard hopen we dat we na 19 mei uitgebreidere stappen kunnen gaan zetten. De KNLTB benadrukt dat het een “testperiode” betreft en dat aan de hand van die ervaringen daarna wordt besloten of er uitgebreid kan gaan worden naar andere leeftijdsgroepen.

(meer richtlijnen en vragen met antwoorden zijn terug te vinden op de website van de KNLTB)

Blijf gezond en hopelijk tot een snel weerziens op ons park.

Namens het bestuur

Karel Bek

Nieuws Overzicht