Najaarscompetitie

De KNLTB treft nu alvast voorbereidingen met betrekking tot de najaarscompetitie. Uiteraard nadrukkelijk onder voorbehoud van de ontwikkelingen in de komende maanden. Er liggen verschillende scenario’s klaar, waarbij bijvoorbeeld ook geschoven kan gaan worden met de startdatum.

In feite wordt de opzet van de voorjaarscompetitie, die zoals bekend werd geannuleerd, nu doorgeschoven naar het najaar.

Bij deze kunnen de teamcaptains een email sturen naar secretaris@tvdemilsbeek.nl en aangeven dat ze hieraan willen deelnemen. Hierbij ook graag vermelden uit welke spelers het team bestaat.

We houden met alle scenario’s rekening en dus ook met het feit dat slechts een beperkt aantal teams zich mag aanmelden per vereniging. In dat geval zullen de teams die zich al in het voorjaar hadden opgegeven voorrang krijgen op nieuw in te schrijven teams. Mocht er zelfs dan nog sprake van teveel ingeschreven teams, dan zal onze VCL, Fred Schoof, hierin voorstellen doen richting de teamcaptains.

Hopelijk is dat niet van toepassing en kunnen zoveel mogelijk leden weer enthousiast deelnemen aan deze competitie.

Opgeven: graag vóór 10 juni!

Namens het bestuur, Karel Bek

Nieuws Overzicht