Verrassing

We ontvingen onverwacht heel goed nieuws van de KNLTB: onder bepaalde voorwaarden mogen de senioren weer gaan dubbelen....PER DIRECT!

We moeten ons uiteraard aan de bekende richtlijnen van het RIVM en onze afspraken met de Gemeente houden en we roepen iedereen nadrukkelijk op om zijn of haar verantwoordelijkheid hierin te nemen en zich aan deze afspraken en hygiënemaatregelen te houden. Voor zichzelf, maar ook in het belang van de gezondheid van anderen. De norm is dus: 1,5 meter afstand van elkaar houden!

Het clubhuis blijft (helaas) vooralsnog gesloten!

Spelers dienen vooraf thuis via het afhangbord een baan te reserveren. Reserveren kan via onze clubapp, of inloggen op onze eigen website en dan kiezen voor de button: afhangbord (https://www.tvdemilsbeek.nl/).

Normaal gesproken moet deze reservering dan in het clubhuis via het afhangbord worden bevestigd. Het clubhuis blijft echter gesloten. Derk Postema zal deze aanpassingen weer in ons afhangsysteem wijzigen > met dank Derk!

We willen uiteraard al onze leden optimaal in de gelegenheid stellen om weer lekker te gaan dubbelen, maar dat betekent dat ieder lid maximaal per dag 1 uur op deze manier een baan kan reserveren voor 2- of 4 spelers. Wij rekenen op ieders sportiviteit dat iedereen zich daar aan zal houden, zodat ieder lid weer voldoende speeltijd krijgt. Dus niet: dat de meespelende andere deelnemer(-s) daarna ook nog een baan boek(-en)t, zodat er per saldo door hen dan bijv. 2 uur of langer kan worden gespeeld. In de daluren is dit natuurlijk geen enkel probleem, maar in de piekuren kan dat gewoon niet. Is de gereserveerde baan daarna vrij, dan kan er uiteraard ook gewoon worden doorgespeeld.

Dinsdagavond tossavond: ieder lid kan weer op de gebruikelijke manier via WhatsApp inschrijven voor de tossavond vanaf 20.00 uur. Maximaal aantal: 16 deelnemers.

Let op: als er geen baan vanuit thuis wordt gereserveerd is er geen recht op speeltijd, tenzij er voldoende ruimte is en er banen vrij bespeelbaar zijn.

Volgende stap: hopelijk ook weer een drankje nuttigen in onze kantine of op ons terras!

Veel plezier toegewenst!

Namens het bestuur,  Karel Bek

Nieuws Overzicht