Oproep

Zoals bekend stopt Willemien van Duin in juli met haar schoonmaakwerkzaamheden voor onze vereniging. Dit betekent dat wij dringend op zoek zijn naar vervanging.

De tijdsinvestering per week is gemiddeld drie a vier uur. Hiervoor staat een vergoeding tegenover.

Wij doen bij deze een beroep op al onze leden: heb je ze zelf interesse > stuur dan een email naar onze secretaris (secretaris@tvdemilsbeek.nl) of bel of app met Karel Bek (06-52486964), maar het zou ook heel fijn zijn als je andere mogelijke geïnteresseerden voor deze werkzaamheden zou willen tippen. Zij kunnen dan ook emailen en/of bellen, zodat we met elkaar in gesprek komen.

Mocht je nog andere tips voor deze klus hebben: ook dan horen we dat heel graag!

Namens het bestuur, Karel Bek

 

Verrassing

We ontvingen onverwacht heel goed nieuws van de KNLTB: onder bepaalde voorwaarden mogen de senioren weer gaan dubbelen....PER DIRECT!

We moeten ons uiteraard aan de bekende richtlijnen van het RIVM en onze afspraken met de Gemeente houden en we roepen iedereen nadrukkelijk op om zijn of haar verantwoordelijkheid hierin te nemen en zich aan deze afspraken en hygiënemaatregelen te houden. Voor zichzelf, maar ook in het belang van de gezondheid van anderen. De norm is dus: 1,5 meter afstand van elkaar houden!

Het clubhuis blijft (helaas) vooralsnog gesloten!

Spelers dienen vooraf thuis via het afhangbord een baan te reserveren. Reserveren kan via onze clubapp, of inloggen op onze eigen website en dan kiezen voor de button: afhangbord (https://www.tvdemilsbeek.nl/).

Normaal gesproken moet deze reservering dan in het clubhuis via het afhangbord worden bevestigd. Het clubhuis blijft echter gesloten. Derk Postema zal deze aanpassingen weer in ons afhangsysteem wijzigen > met dank Derk!

We willen uiteraard al onze leden optimaal in de gelegenheid stellen om weer lekker te gaan dubbelen, maar dat betekent dat ieder lid maximaal per dag 1 uur op deze manier een baan kan reserveren voor 2- of 4 spelers. Wij rekenen op ieders sportiviteit dat iedereen zich daar aan zal houden, zodat ieder lid weer voldoende speeltijd krijgt. Dus niet: dat de meespelende andere deelnemer(-s) daarna ook nog een baan boek(-en)t, zodat er per saldo door hen dan bijv. 2 uur of langer kan worden gespeeld. In de daluren is dit natuurlijk geen enkel probleem, maar in de piekuren kan dat gewoon niet. Is de gereserveerde baan daarna vrij, dan kan er uiteraard ook gewoon worden doorgespeeld.

Dinsdagavond tossavond: ieder lid kan weer op de gebruikelijke manier via WhatsApp inschrijven voor de tossavond vanaf 20.00 uur. Maximaal aantal: 16 deelnemers.

Let op: als er geen baan vanuit thuis wordt gereserveerd is er geen recht op speeltijd, tenzij er voldoende ruimte is en er banen vrij bespeelbaar zijn.

Volgende stap: hopelijk ook weer een drankje nuttigen in onze kantine of op ons terras!

Veel plezier toegewenst!

Namens het bestuur,  Karel Bek

Najaarscompetitie

De KNLTB treft nu alvast voorbereidingen met betrekking tot de najaarscompetitie. Uiteraard nadrukkelijk onder voorbehoud van de ontwikkelingen in de komende maanden. Er liggen verschillende scenario’s klaar, waarbij bijvoorbeeld ook geschoven kan gaan worden met de startdatum.

In feite wordt de opzet van de voorjaarscompetitie, die zoals bekend werd geannuleerd, nu doorgeschoven naar het najaar.

Bij deze kunnen de teamcaptains een email sturen naar secretaris@tvdemilsbeek.nl en aangeven dat ze hieraan willen deelnemen. Hierbij ook graag vermelden uit welke spelers het team bestaat.

We houden met alle scenario’s rekening en dus ook met het feit dat slechts een beperkt aantal teams zich mag aanmelden per vereniging. In dat geval zullen de teams die zich al in het voorjaar hadden opgegeven voorrang krijgen op nieuw in te schrijven teams. Mocht er zelfs dan nog sprake van teveel ingeschreven teams, dan zal onze VCL, Fred Schoof, hierin voorstellen doen richting de teamcaptains.

Hopelijk is dat niet van toepassing en kunnen zoveel mogelijk leden weer enthousiast deelnemen aan deze competitie.

Opgeven: graag vóór 10 juni!

Namens het bestuur, Karel Bek

Vanaf 11 mei weer tennissen

Goed nieuws!

Na de jeugd mogen nu ook de volwassenen, onder bepaalde voorwaarden, vanaf 11 mei weer tennissen!

Om veilig te kunnen tennissen moeten we ons uiteraard aan de bekende richtlijnen van het RIVM en onze afspraken met de Gemeente houden. We roepen iedereen dan ook nadrukkelijk op om zijn of haar verantwoordelijkheid hierin te nemen en zich aan de afspraken en hygiënemaatregelen te houden. Voor zichzelf, maar ook in het belang van de gezondheid van anderen.

Tot 1 juni mogen volwassenen met 2 spelers per baan gaan tennissen. Zij dienen vooraf thuis via het afhangbord een baan te reserveren. Reserveren kan via onze clubapp, of inloggen op onze eigen website en dan kiezen voor de button: afhangbord (https://www.tvdemilsbeek.nl/). Normaal gesproken moet deze reservering dan in het clubhuis via het afhangbord worden bevestigd. Het clubhuis blijft echter gesloten. Derk Postema zal het digitale afhangbord testen op het gebruik op deze manier.

We willen uiteraard al onze leden in de gelegenheid stellen om weer lekker aan de slag te gaan, maar dat kan dus nu nog slechts beperkt (8 spelers maximaal op alle banen tegelijkertijd in plaats van 16). Dat betekent dat ieder lid maximaal per dag 1 uur een baan kan reserveren voor 2 spelers. Wij rekenen op ieders sportiviteit dat iedereen zich daar aan zal houden, zodat ieder lid weer voldoende speeltijd krijgt. Dus niet: dat de meespelende andere deelnemer daarna ook nog een baan boekt, zodat er per saldo door hen dan 2 uur kan worden gespeeld. In de daluren is dit natuurlijk allemaal geen probleem, maar in de piekuren kan dat gewoon niet.

Dinsdagavond blijft tossavond: de opzet tot 1 juni zal dan zijn > inschrijven via de bekende whatsappgroep. Inschrijven van 19.00 uur – 20.00 uur, maximaal 8 deelnemers en inschrijven van 20.00 uur tot 21.00 uur, maximaal 8 deelnemers. Let op: zelf ballen mee brengen, omdat het clubhuis gesloten blijft. (Tijden daarna en ervoor: vrij tennissen via thuis afhangen)

Hopelijk worden de beperkende maatregelen vanaf 1 juni verder versoepeld, maar dit is alvast een stap in de goede richting.

Let op: als er geen baan vanuit thuis wordt gereserveerd is er geen recht op speeltijd, tenzij er voldoende ruimte is en er banen vrij bespeelbaar zijn. Het is een ingewikkelde tijd en we begrijpen dat al deze regels en voorschriften niet heel erg blij maken, maar laten we het met z’n allen positief benaderen: we kunnen weer de baan op!

Namens het bestuur

Karel Bek

NIEUWS Opstarten senior trainingen

Vanaf 27  mei: Opstarten senior trainingen 

Via onze website de button “ training “ aanklikken voor de inschrijving zomertraining 2020.

Deze inschrijving dient z.s.m. bij Sport Events binnen te zijn.

Actuele stand van zaken

We hebben na alle nare berichten van de laatste tijd nu gelukkig weer iets positiefs te melden: het kabinet heeft de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus zoals bekend iets versoepeld. Jeugd t/m 18 jaar mag onder voorwaarden sporten vanaf 29 april; de overige maatregelen zijn verlengd t/m 19 mei.

De KNLTB heeft hiervoor vandaag een protocol opgesteld en dat is kortgesloten met het RIVM. Als vereniging zijn we verplicht om volgens dit protocol te werk te gaan en dat betekent dat we vandaag hierover deugdelijke afspraken met onze gemeente hebben gemaakt en dat we ons ook aan die afspraken moeten houden.

Dat betekent concreet voor onze vereniging het volgende: onze vereniging mag weer beperkt open voor tennissen en lesgeven aan jeugd t/m 18 jaar.

De nadere afspraken hierover:

1.   Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen tennissen. 
Onder begeleiding wordt verstaan het sporttechnisch kader, zoals trainers cq ouders met voldoende tenniservaring.

 2.   Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding samen tennissen met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.

 -      Douchen en omkleden op de sportlocatie is niet toegestaan, dit gebeurt thuis;

 -      Ouders/begeleiders brengen kinderen bij de ingang van de sportlocatie, niet op het veld/locatie zelf;

 -      Bij de sportactiviteiten mag geen “willekeurig” publiek aanwezig zijn; Ouders van de tennisjeugd, met tenniservaring, kunnen vanaf het terras toezicht houden;

 -      Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor kinderen nog steeds: niet komen maar thuis blijven;

 -      De gemeentelijke regels op het gebied van handhaving en toezicht zijn bindend.

Wat betreft de tennislessen voor de jeugd: Sport Events gaat op korte termijn hierover communiceren richting de leden cq ouders van jeugdleden die tennisles hebben. De startdatum zal zijn: vrijdag 8 mei.

Dat zijn de eerste stappen in de goede richting wat ons betreft. Uiteraard hopen we dat we na 19 mei uitgebreidere stappen kunnen gaan zetten. De KNLTB benadrukt dat het een “testperiode” betreft en dat aan de hand van die ervaringen daarna wordt besloten of er uitgebreid kan gaan worden naar andere leeftijdsgroepen.

(meer richtlijnen en vragen met antwoorden zijn terug te vinden op de website van de KNLTB)

Blijf gezond en hopelijk tot een snel weerziens op ons park.

Namens het bestuur

Karel Bek

Certificaat Verantwoord Alcohol Schenken

Als vereniging zijn we wettelijk verplicht om onze leden die als bar vrijwilliger worden ingezet een Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) te laten volgen.

Je vindt de test hier: IVA Test

 Bij het E-mailadres ondernemingsdossier vul je in: kantine@tvdemilsbeek.nl

 De test kost weinig tijd en is erg belangrijk voor onze vereniging!

We rekenen op ieders medewerking!

Doe de test! (met dank alvast voor de moeite!)