Heropenen van het clubgebouw

Verder goed nieuws: we mogen vanaf 1 juli ons clubgebouw weer heropenen!

We doen hierbij echter een nadrukkelijk beroep op een eenieder om hiermee op een verantwoorde wijze invulling aan te geven:

  • houd rekening met de 1,5 meter maatregel
  • maak na het gebruik van het toilet zélf even schoon
  • zorg ervoor dat de doucheruimte netjes en schoon wordt achter gelaten
  • controleer na het verlaten van het clubgebouw of alles weer veilig is afgesloten (schuifpuien!)

Kortom: het bestuur doet een beroep op alle leden om hiermee verantwoord om te gaan, zodat de gezondheid en de veiligheid niet in gevaar komen.

Een fijne zomer toegewenst!

Spanjers Tennis Open 2020

Afgelopen woensdag werd er een verdere versoepeling van de Corona-maatregelen aangekondigd.

Goed nieuws voor ons allen en inmiddels is het ook duidelijk geworden dat we ons Open Toernooi weer mogen gaan organiseren.

Dat vindt plaats vanaf vrijdag 21 augustus tot en met zondag 30 augustus.

Uiteraard zullen we daarbij de RIVM-voorschriften in acht nemen.

Onze toernooileiding heeft het toernooi aangemeld op toernooi.nl en eenieder kan zich vanaf vandaag hiervoor inschrijven!

Aangezien dit één van de eerste open toernooien van 2020 zal zijn in onze regio verwachten we veel aanmeldingen.

Het is dus aan te raden om snel in te schrijven.

Je kunt je HIER inschrijven!

Oproep

Zoals bekend stopt Willemien van Duin in juli met haar schoonmaakwerkzaamheden voor onze vereniging. Dit betekent dat wij dringend op zoek zijn naar vervanging.

De tijdsinvestering per week is gemiddeld drie a vier uur. Hiervoor staat een vergoeding tegenover.

Wij doen bij deze een beroep op al onze leden: heb je ze zelf interesse > stuur dan een email naar onze secretaris (secretaris@tvdemilsbeek.nl) of bel of app met Karel Bek (06-52486964), maar het zou ook heel fijn zijn als je andere mogelijke geïnteresseerden voor deze werkzaamheden zou willen tippen. Zij kunnen dan ook emailen en/of bellen, zodat we met elkaar in gesprek komen.

Mocht je nog andere tips voor deze klus hebben: ook dan horen we dat heel graag!

Namens het bestuur, Karel Bek

 

Najaarscompetitie

De KNLTB treft nu alvast voorbereidingen met betrekking tot de najaarscompetitie. Uiteraard nadrukkelijk onder voorbehoud van de ontwikkelingen in de komende maanden. Er liggen verschillende scenario’s klaar, waarbij bijvoorbeeld ook geschoven kan gaan worden met de startdatum.

In feite wordt de opzet van de voorjaarscompetitie, die zoals bekend werd geannuleerd, nu doorgeschoven naar het najaar.

Bij deze kunnen de teamcaptains een email sturen naar secretaris@tvdemilsbeek.nl en aangeven dat ze hieraan willen deelnemen. Hierbij ook graag vermelden uit welke spelers het team bestaat.

We houden met alle scenario’s rekening en dus ook met het feit dat slechts een beperkt aantal teams zich mag aanmelden per vereniging. In dat geval zullen de teams die zich al in het voorjaar hadden opgegeven voorrang krijgen op nieuw in te schrijven teams. Mocht er zelfs dan nog sprake van teveel ingeschreven teams, dan zal onze VCL, Fred Schoof, hierin voorstellen doen richting de teamcaptains.

Hopelijk is dat niet van toepassing en kunnen zoveel mogelijk leden weer enthousiast deelnemen aan deze competitie.

Opgeven: graag vóór 10 juni!

Namens het bestuur, Karel Bek

Actuele stand van zaken

We hebben na alle nare berichten van de laatste tijd nu gelukkig weer iets positiefs te melden: het kabinet heeft de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus zoals bekend iets versoepeld. Jeugd t/m 18 jaar mag onder voorwaarden sporten vanaf 29 april; de overige maatregelen zijn verlengd t/m 19 mei.

De KNLTB heeft hiervoor vandaag een protocol opgesteld en dat is kortgesloten met het RIVM. Als vereniging zijn we verplicht om volgens dit protocol te werk te gaan en dat betekent dat we vandaag hierover deugdelijke afspraken met onze gemeente hebben gemaakt en dat we ons ook aan die afspraken moeten houden.

Dat betekent concreet voor onze vereniging het volgende: onze vereniging mag weer beperkt open voor tennissen en lesgeven aan jeugd t/m 18 jaar.

De nadere afspraken hierover:

1.   Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen tennissen. 
Onder begeleiding wordt verstaan het sporttechnisch kader, zoals trainers cq ouders met voldoende tenniservaring.

 2.   Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding samen tennissen met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.

 -      Douchen en omkleden op de sportlocatie is niet toegestaan, dit gebeurt thuis;

 -      Ouders/begeleiders brengen kinderen bij de ingang van de sportlocatie, niet op het veld/locatie zelf;

 -      Bij de sportactiviteiten mag geen “willekeurig” publiek aanwezig zijn; Ouders van de tennisjeugd, met tenniservaring, kunnen vanaf het terras toezicht houden;

 -      Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor kinderen nog steeds: niet komen maar thuis blijven;

 -      De gemeentelijke regels op het gebied van handhaving en toezicht zijn bindend.

Wat betreft de tennislessen voor de jeugd: Sport Events gaat op korte termijn hierover communiceren richting de leden cq ouders van jeugdleden die tennisles hebben. De startdatum zal zijn: vrijdag 8 mei.

Dat zijn de eerste stappen in de goede richting wat ons betreft. Uiteraard hopen we dat we na 19 mei uitgebreidere stappen kunnen gaan zetten. De KNLTB benadrukt dat het een “testperiode” betreft en dat aan de hand van die ervaringen daarna wordt besloten of er uitgebreid kan gaan worden naar andere leeftijdsgroepen.

(meer richtlijnen en vragen met antwoorden zijn terug te vinden op de website van de KNLTB)

Blijf gezond en hopelijk tot een snel weerziens op ons park.

Namens het bestuur

Karel Bek

Certificaat Verantwoord Alcohol Schenken

Als vereniging zijn we wettelijk verplicht om onze leden die als bar vrijwilliger worden ingezet een Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) te laten volgen.

Je vindt de test hier: IVA Test

 Bij het E-mailadres ondernemingsdossier vul je in: kantine@tvdemilsbeek.nl

 De test kost weinig tijd en is erg belangrijk voor onze vereniging!

We rekenen op ieders medewerking!

Doe de test! (met dank alvast voor de moeite!)