Lidmaatschap

Lid worden bij onze vereniging kan altijd. Voor nieuwe leden zijn er een tweetal acties;

Jeugdleden betalen geen contributie, alleen lesgeld en senior leden krijgen het eerste jaar 50% korting. 

Lees verder onder de knoppen Contributie en Inschrijfformulier m.b.t. het lidmaatschap

Aanmelden kan door het formulier in te vullen.

Einde lidmaatschap:

Conform artikel 6 van de Statuten kan het lidmaatschap door schriftelijke opzegging bij de Secretaris worden beëindigd. Opzegging dient uiterlijk 30 november van een kalenderjaar te geschieden. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het jaar wordt opgezegd blijft de contributie van dat jaar over het gehele jaar verschuldigd.